Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών

Επιλογές

 

Πνευματικές Ομιλίες.

2
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
3
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
5
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
6
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
7
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
8
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
9
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
11
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
12
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
14
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΘΩΜΑ
15
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
16
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
17
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
18
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
19
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ
20
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
21
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
22
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
23
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
24
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
35
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ)
36
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
44
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ζ΄ ΛΟΥΚΑ
45
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η΄ ΛΟΥΚΑ
46
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Θ΄ ΛΟΥΚΑ
47
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ι΄ ΛΟΥΚΑ (Συγκυπτούσης Γυναικός)
48
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Των Αγίων Προπατόρων)
49
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (Των Δέκα Λεπρών)
52
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου)
53
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Επισκέπτες: